MoneyMasters
Wees de baas over je dagelijkse financiën
Algemene voorwaarden

Lees deze gebruikersvoorwaarden zorgvuldig alvorens deze website (en diensten) te gebruiken. Deze voorwaarden (“Voorwaarden”) en ons Privacy Reglement zijn van toepassing op je bezoek van de website en het gebruik van de diensten van MoneyMasters en vormen een juridische overeenkomst tussen jou en MoneyMasters. MoneyMasters (afhankelijk van de context “wij”, “ons” of “onze”) is een merk dat toebehoort aan een Nederlands bedrijf dat financiële diensten aan onze gebruikers aanbiedt (inclusief, maar niet beperkt tot het aanbieden van financiële diensten die wij gevonden hebben). We kunnen deze Voorwaarden op elk moment wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website. Indien je het gebruik van onze diensten voortzet nadat de Voorwaarden zijn gewijzigd, word je geacht de nieuwe Voorwaarden te hebben geaccepteerd. Indien je deze Voorwaarden niet accepteert, kun je onze website niet gebruiken.

MoneyMasters is geen financiële onderneming
MoneyMasters is geen reisorganisator of –verhandelaar, maar een bedrijf dat jou aanbiedingen laat zien die onze partners ons hebben verstrekt. Dit betekent dat MoneyMasters niet verantwoordelijk is voor het aanbieden, controleren of bepalen van prijzen van reisaanbiedingen, waaronder vluchten, pakketreizen, accommodaties en andere reisaanbiedingen die je via de diensten van MoneyMasters kunt bekijken. Het gebruik van de diensten van MoneyMasters is volledig voor eigen risico. Door het zoeken via de diensten van MoneyMasters kun je naar een externe reisorganisator, luchtvaartmaatschappij, website of andere aanbieder, vindbaar via de diensten van MoneyMasters, gaan (“De Reisaanbieder”), waar je naartoe wordt doorverwezen om de boeking compleet te maken. De reisaanbieding wordt beheerd, gecontroleerd en beschikbaar gemaakt door deze derden (“De Reisleveranciers”). Indien je een boeking aangaat bij deze reisaanbieders, zijn de gebruikersvoorwaarden en het privacyreglement van deze reisaanbieding van toepassing. We adviseren je deze zorgvuldig door te lezen. MoneyMasters is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van reisaanbieders gevonden via de diensten van MoneyMasters, noch voor de juistheid van informatie verstrekt door deze reisaanbieders. MoneyMasters is niet verantwoordelijk voor foto’s, brochures, advertenties, websites en andere informatie bronnen voor zover deze zijn gemaakt of uitgebracht op verantwoordelijkheid van derden.

Disclaimer met betrekking tot de juistheid van het aanbod
De informatie die je vindt via de diensten van MoneyMasters is beschikbaar gemaakt door en behoort toe tot de financiële onderneming. MoneyMasters accepteert geen aansprakelijkheid en is geenszins verantwoordelijk voor de juistheid, beschikbaarheid en volledigheid van deze informatie. We hebben echter een strikt beleid met betrekking tot de juistheid het aanbod en zullen er alles aan doen om ervoor zorg te dragen dat de informatie die je vindt via de diensten van MoneyMasters juist is, we kunnen dit echter niet garanderen. We bieden MoneyMasters diensten aan op, zoals deze worden geleverd (“as-is”) en kunnen niet garanderen dat onze diensten volledig up-to-date, juist, beschikbaar, veilig of foutenvrij zijn of voldoen aan de verwachtingen.

Intellectuele eigendomsrechten
MoneyMasters is de eigenaar van alle teksten, afbeeldingen, software, merken, kennis en ander materiaal, werk of auteurschap op onze websites. Het is niet toegestaan delen te kopiëren anders dan voor eigen gebruik, niet-commercieel en op je eigen computer. De rechten die op ons materiaal rusten, zijn beschermd door auteursrechten en zijn eigendom van MoneyMasters of aan haar gelieerde ondernemingen.

Wie zit er achter MoneyMasters
De MoneyMasters diensten worden geleverd door JvanH Media B.V., een besloten vennootschap, gevestigd en geregistreerd in Nederland onder KvK nummer 53182855. Onze bedrijfsgegevens, inclusief correspondentieadres en vestigingsadres kun je hier vinden

Toepasselijk recht en bevoegdheid
Nederlands recht is op deze voorwaarden van toepassing en alle geschillen voortvloeiend uit deze voorwaarden dienen met uitsluiting van andere rechtbanken te worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

DATE OF PREPARATION: 13/04/2019
DATE OF LAST MODIFICATION: 13/04/2019
MoneyMasters is a trademark of
ResponseConcepts