HappyTrips
De beste reizen kennen geen grenzen
Privacy reglement

Ingangsdatum: september 2018

Dit reglement beschrijft onze werkwijzen ten aanzien van (persoons)gegevens (“Persoonsgegevens”). Dit reglement is van toepassing op al onze communicatie via de website en via email. Wanneer je gebruikt maakt van onze Diensten, ga je akkoord met de voorwaarden uit dit Reglement.

 • 1. Wie zijn wij?
Wij zijn HappyTrips.eu, een merk van JvanH Media B.V. (ResponseConcepts). Wij zijn een Nederlands bedrijf, gevestigd op de Joan Muyskensweg 82, 1114AN in Amsterdam, Nederland met KvK-nummer 53182855.

 • 2. De categorieën Persoonsgegevens die wij verzamelen
Bezoekersinformatie: Wanneer je onze website bezoekt, kan het zijn dat we informatie over jou verzamelen. Een deel hiervan betreffen persoonsgegevens. Deze informatie kan uw IP adres, browser type, besturingssysteem, tijd van toegang en doorverwijzende URL omvatten. Indien je gebruik maakt van mobiele apparatuur, kan het zijn dat we gegevens verzamelen die het door jou gebruikte apparaat identificeren, je instelling en je locatie.

Verstrekte informatie: Middels onze Diensten, kun je ons informatie verstrekken. Deze informatie kan uw naam, geboortedatum, geslacht, email adres, telefoonnummer en/of correspondentieadres omvatten.

Indien je ons persoonsgegevens verstrekt, garandeer je dat deze informatie, kloppend, nauwkeurig, compleet en actueel is. Ook garandeer je dat je gerechtigd bent om ons de informatie te verstrekken (indien het niet jouw informatie betreft).

 • 3. Hoe we Persoonsgegevens verzamelen
Persoonsgegevens die jij ons verstrekt: Wij krijgen jouw persoonsgegevens rechtstreeks door jou verstrekt. Bijvoorbeeld wanneer je ons je persoonsgegevens verstrekt als je verzoekt om de nieuwsbrief te ontvangen.

Persoonsgegevens die wij krijgen van derden: We verzamelen je persoonsgegevens via derden. Dit is ook het geval indien je toestemming hebt gegeven aan derden om je persoonsgegevens met ons te delen of wanneer je via derden er toestemming voor geeft dat wij contact met je op nemen.

 • 4. Met welke doelen verzamelen we persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens kunnen wij op de volgende manieren gebruiken:

Het verbeteren van onze Diensten: Om jou onze diensten te verlenen en onze diensten te verbeteren en om meer te weten te komen over de gebruikers van onze diensten.

Marketingactiviteiten: We gebruiken jouw informatie voor marketingdoeleinden. Deze activiteiten kunnen omvatten:
 • Het kunnen sturen van marketing mails vanuit ons emailadres met betrekking tot onze diensten of die van onze partners, indien je expliciete toestemming (opt-in) hebt gegeven om e-mails te ontvangen van ons of via ons en voor zover wettelijk toegestaan. Je kan je eenvoudig op ieder moment afmelden van deze marketingcommunicatie door op de link “Afmelding” te klikken in de nieuwsbrief.
 • Het tonen van relevantere advertenties en aanbevelingen of het verminderen van advertenties en inhoud die je misschien minder relevant vindt. Deze advertenties kunnen getoond worden op onze Platformen of op platformen van derden (inclusief socialemediawebsites) en omvatten informatie of aanbiedingen waarvan wij of onze partners denken dat je deze interessant zal vinden. Geïndividualiseerde advertenties kunnen gebaseerd zijn op informatie die verzameld is via cookies, tracking tools of andere technologieën.
 • Indien je er voor kiest om deel te nemen aan promotionele activiteiten (zoals acties, wedstrijden of andere vergelijkbare campagnes), kunnen wij relevante informatie gebruiken om deze acties uit te voeren.
Wettelijke doeleinden: In sommige gevallen zullen we je gegevens moeten gebruiken om juridische geschillen te behandelen en op te lossen, voor onderzoeken door verordenende instanties en het voldoen aan of handhaven van de gebruikersvoorwaarden.

Rechtmatig belang: We kunnen je persoonsgegevens gebruiken vanwege een rechtmatig belang, bijvoorbeeld het laten zien van relevante advertenties en aanbevelingen

Inhoud: We mogen vertrouwen op je toestemming voor het gebruik van je gegevens voor verschillende directe marketingdoeleinden. Je kan je toestemming op elk moment intrekken door contact op te nemen via www.happytrips.eu/contact.php.

 • 5. Hoe we jou Persoonsgegevens delen
Dochter-, zuster- en moederondernemingen en zeggenschapswijziging: We mogen je persoonsgegevens delen met onze dochter-, zuster- en moederondernemingen en indien wij (of een onderdeel van ons) verkocht wordt of er een andere zeggenschapswijziging plaatsvindt, eigenaren zullen dan toegang hebben tot jouw persoonsgegevens voor het gebruik als hierin uiteengezet.

Dienstverleners: We mogen je persoonsgegevens delen met leveranciers die namens ons diensten verrichten en schriftelijk akkoord zijn gegaan met het beschermen en niet verder openbaar maken van je gegevens.

Zakenrelaties: We mogen je persoonsgegevens delen met verschillende zakenrelaties. Sommige van deze zakenrelaties kunnen je persoonsgegevens gebruiken voor advertentiedoeleinden gebaseerd op online gedrag of om je diensten of producten aan te bieden waarvan wij denken dat je er in geïnteresseerd bent. We mogen jouw gegevens ook delen zoals op een andere wijze beschreven op het moment van het verzamelen van je gegevens. Bijvoorbeeld, indien je gegevens verstrekt om deel te nemen aan een actie, kunnen we je gegevens delen met de promotionele partners. We kunnen ook anoniem verzamelden gebruikersinformatie delen met partners.

Autoriteiten: We mogen je persoonsgegevens verstrekken indien dit vereist is door de wet, bijvoorbeeld vanwege wetshandhaving of aan andere autoriteiten. Dit omvat ook gerechtelijke bevelen, dagvaardingen en bevelen van juridische procedures en administratieve of criminele onderzoeken. We mogen je persoonsgegevens ook verstrekken indien dit noodzakelijk is voor het voorkomen, detecteren of vervolgen van criminele activiteiten of om schade te voorkomen or in een antwoord op een wettelijke actie of om onze rechten en vorderingen hand te haven.

Anderen: We mogen je anoniem verzamelde gegevens delen met anderen.

 • 6. Hoe we je Persoonsgegevens opslaan en beschermen
Onze servers en datacenters bevinden zich in de Europese Economische Ruimte en onze dienstverleners kunnen zich daar of in andere (internationale) landen bevinden. Door het verstrekken van persoonsgegevens, ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan en kunnen worden bewaard in deze landen. Deze landen kunnen andere en/of minder strikte privacy/gegevensbeschermings- en gegevensbeveiligingsregels hebben dan die van je eigen land. Als gevolg hiervan, kunnen je persoonsgegevens afhankelijken zijn van verzoeken betreffende toegang bij overheden, rechtbanken of wetshandhaving in die landen volgens de wetgeving in die landen. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving in deze andere landen, zullen we de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om te zorgen voor bescherming van je persoonsgegevens, bijvoorbeeld door het verkrijgen van contractuele toezeggingen van gegevensontvangers gebaseerd op de EU standaardmodelclausules.

We hebben een beveiligingsprogramma bedoeld om de persoonsgegevens die in onze systemen worden opgeslagen te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en misbruik. Onze systemen zijn voorzien van gegevensversleuteling of coderingstechnologieën en firewalls vervaardigd volgens de industriestandaards. We gebruiken ook een systeem voor veilige toegang tot het internet (Secure Socket Layer, SSL) dat de gegevens beschermd die je via internet verzendt. Alleen personen binnen onze organisatie of derden die het gebruik uitoefenen volgens dit Privacy Reglement hebben toegang tot Persoonsgegevens. Bovendien en indien van toepassing, wordt informatie verzameld via Google’s Invisible CAPTCHA bewaard in overeenstemming met het Google Privacybeleid.

 • 7. Bewaartermijnen
We zullen je persoonsgegevens bewaren zo lang je account actief is (je hebt dan niet gevraagd aan ons om te stoppen met het leveren van onze Diensten).

 • 8. Cookies en tracking tools
We gebruiken cookies en tracking tools. Meer informatie kun je vinden in het Cookies Reglement.

 • 9. Andere websites
Indien je doorklikt naar websites van derden of andere platforms tijdens het gebruik van onze site of Diensten, is ons Privacy Reglement niet van toepassing.

 • 10. Kinderen
We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen. Indien wij ons ervan bewust worden dat een minderjarige probeert zijn persoonsgegevens te verstrekken, zullen we deze gegevens verwijderen uit onze bestanden. Indien je een ouder/wettelijke voogd bent van een minderjarige die ons persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact op, zodat we de gegevens kunnen verwijderen.

 • 11. Wijzigingen in het Privacy Reglement
We kunnen dit Privacy Reglement op ieder moment zonder aankondiging wijzigen. We zullen je op de hoogte brengen van wezenlijke veranderingen in hoe we je persoonsgegevens gebruiken voordat we deze implementeren. We zullen je op de hoogte brengen over dergelijke wezenlijke veranderingen via email of een prominente aankondiging op onze website. Door het gebruik van onze diensten en Platforms nadat we deze wijzigingen hebben aangekondigd, ga je akkoord met deze wijzigingen.

 • 12. Je rechten met betrekking tot persoonsgegevens
 • Toegang: Je bent op ieder moment gerechtigd om informatie te verkrijgen over je persoonsgegevens die wij bewaren, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zonder kosten.
 • Rectificatie: Je mag ons vragen persoonsgegevens te rectificeren indien deze incompleet of incorrect zijn.
 • Vergetelheid: Je mag ons vragen je account te verwijderen (op het moment dat deze functie is geïmplementeerd).
 • Bezwaar: Je mag op elk moment bezwaar maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.
 • Beperking van de verwerking: Je mag ons vragen op te houden je persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en het bestaan van een gerechtvaardigde grond nog onderzocht wordt.
 • Dataportabiliteit: Indien van toepassing, mag je vragen om je gegevens te verzenden in een algemeen gebruikt en machine leesbaar format.
 • Recht op intrekking van toestemming: Je hebt het recht om op elk moment je toestemming in te trekken, zonder de rechtmatigheid van de verwerking aan te tasten voordat de toestemming werd ingetrokken.
We kunnen vragen om een identiteitsbewijs alvorens een verzoek te behandelen. In sommige gevallen kunnen we het niet toestaan om je toegang te geven tot bepaalde persoonsgegevens. Bijvoorbeeld indien je persoonsgegevens gerelateerd zijn aan persoonsgegevens van andere personen of om wettelijke redenen. In dergelijke gevallen zullen we je een uitleg verstrekken met betrekking tot de reden dat wij bepaalde informatie niet kunnen verstrekken. We kunnen je verzoek tot vergetelheid of rectificatie van persoonsgegevens ook afwijzen wegens wettelijke bepalingen, vooral indien deze onze boekhouding, verwerking of vorderingen aantasten of het een verplichting betreft met betrekking tot het bewaren van gegevens, die verwijderen of anonimiseren van gegevens kan verbieden.

 • 13. Hoe je contact kan opnemen met ons of een klacht kunt indienen
We regelen de verwerking van persoonsgegevens op onze sites. Om je rechten uit te oefenen of indien je vragen hebt over onze privacy gewoonten of hulp nodig hebt bij het uitoefenen of begrijpen van je privacy keuzes, neem dat contact op via het Contact Formulier www.happytrips.eu/contact.php.

Indien je vermoedt dat onze verwerkingsactiviteiten van je persoonsgegevens niet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, kun je een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens of via je lokale toezichthoudende autoriteit verantwoordelijk voor gegevensbescherming.
HappyTrips is a trademark of
ResponseConcepts